Mens vi venter på nasjonal bibliotekstrategi – Biblioteksentralens nye metadataplaner

Hvordan kan vi bidra med metadataløsninger for folke- og skolebibliotek på en måte som legger grunnlaget for gode sluttbrukertjenester for søk, oppdagelse og formidling i framtida? De siste månedene har vi brukt mye tid på å tenke over metadata og Biblioteksentralens rolle i forbindelse med ny nasjonal bibliotekstrategi. Gjennom å være et samvirkeforetak med norske kommuner og fylkeskommuner […]