Året som var og året som kommer

For nesten akkurat ett år siden startet Elise Conradi å jobbe i Biblioteksentralen. Her summerer hun opp inntrykkene fra det første året hos oss.

Den 2. januar 2019 tiltrådte jeg stillingen som leder for Bibliotekfaglig avdeling ved Biblioteksentralen. Overgangen fra mer enn åtte år med prosjektarbeid innen kunnskapsorganiseringsutvikling ved Nasjonalbiblioteket var stor. Det var helt nytt (og litt skummelt) for meg å få personalansvar for elleve ansatte. Jeg hadde lite erfaring med markedsplaner, SWOT-analyser og budsjettprognoser. Jeg hadde aldri vært del av en ledergruppe.

Samtidig viste det seg at overgangen ikke var så stor likevel. Min nye sjef ga meg grønt lys til å beholde mine faglige verv. Han oppmuntret meg til å holde meg oppdatert på ny utvikling innen faget. Forskjellen var bare at det jeg fulgte med på, kunne jeg nå prøve å anvende på metadata til folke- og skolebibliotek med en gang. 

Personalansvaret kunne jeg ikke vært heldigere med. Det har vært en glede å bli bedre kjent med denne selvdrevne, faglig entusiastiske og inspirerte gjengen med katalogisatorer og IT-folk gjennom året. Ledergruppen som jeg nå var blitt en del av, var helt fersk. Den viste seg å være sammensatt av mennesker som alle var (og fremdeles er) opptatte av at vi sammen skal finne ut hvordan Biblioteksentralen kan være relevant for bibliotek fremover. 

Markedsplaner, SWOT-analyser og budsjettprognoser satser jeg på å forstå mer av i det neste tiåret.

Metadatautvikling i Biblioteksentralen

I året som er gått har Bibliotekfaglig avdeling begynt å katalogisere etter RDA. Vi har diskutert entitetene i LRM og mulighetene som nå åpner seg for bedre bibliografisk beskrivelse. Disse mener vi best vil kunne realiseres gjennom identifiseringen av verk. Vi har derfor begynt arbeidet med å lage et verksregister knyttet til Bibbi-katalogen.

Vi har snakket mye om digital formidling og lurt på følgende: Hva slags metadata skal til for å lage de beste formidlingstjenestene? Vi har stor tro på at menneskelige innholdsvurderinger av bøker og informasjon bare blir viktigere og viktigere i fremtidens bibliotek. Det fordrer imidlertid at metadataene vi bruker til dette er konsistente, strukturerte og maskinlesbare. 

I denne forbindelse har vi ansatt Dan Michael Heggø i ett år for å hjelpe oss med struktureringen og tilgjengeliggjøringen av autoritetene våre. Han begynte i oktober og har allerede rukket å sette opp en eksperimentell representasjon av emnene vår i Skosmos. Bibbi-emnene vises her med hierarkiske relasjoner og mappinger til både DDK5 og DDC23. Merk at datamodellen vil bli justert etter hvert. Merk også at dette er et første steg mot en lenkede data representasjon av katalogen vår!  

Sjangertermer har vi også jobbet med. I fjor satte Nasjonalbiblioteket i gang et prosjekt med mål om å slå sammen eksisterende sjangerlister til et nasjonalt autoritetsregister. Kjersti Feiring Myrtrøen representerer Biblioteksentralen i dette arbeidet. Hun har månedlige møter med representanter fra Nasjonalbiblioteket og Bokbasen.  Vi kommer til å skrive mer om dette arbeidet i januar.

Sammen med Unit har vi koblet våre personautoriteter til det nasjonale autoritetsregisteret for personer og korporasjoner. Rundt 85 000 av autoritetene våre ble mappet til eksisterende autoriteter, og vi la til ytterlige 50 000. Bibbi-postene våre (som for øvrig nå kan hentes ut i både Normarc og Marc 21) inneholder identifikatorer fra det nasjonale registeret. 

Og vi har lært om nye typer metadata som kan være til støtte når lesere søker inspirasjon til neste bok. Mer om dette i nyåret. 

Alt dette har vi gjort mens vi katalogiserte godt over 16 000 titler ‒ en ny rekord for oss!

Ute av huset og ut i verden

Det er viktig for meg at vi som avdeling holder oss faglig oppdaterte og at vi deler informasjon og kunnskap. Vi har derfor vært til stede på en rekke konferanser om metadata gjennom året, både som deltakere og foredragsholdere.

På Nasjonalbibliotekets konferanse om søking i fremtiden, innledet jeg programmet med et foredrag om bibliotekfaglig metadata. På European Users Dewey Group (EDUG) i Stockholm i mai, ledet jeg en workshop om Dewey som lenkede data. Betraktninger om RDA og verk var temaet på en presentasjon jeg holdte på KORG-dagene. På ALA i sommer snakket jeg om tre eksperimenter i Europa med maskinlæring og Dewey. Og på Tr*ffpunkt i november presenterte jeg om Biblioteksentralens fortid, nåtid og fremtid. Der snakket jeg også litt om uheldige konsekvenser i det norske bokhandelmarkedet av at én aktør har monopol på all metadata fra forlagene.

Ellers har vi vært til stede på ISKOs AI og etikk konferanse i London, på IFLA i Aten og på SWIB (Semantic Web in Libraries) i Hamburg. 

Planer fremover

Det er ikke lett å vite hva som kommer til å skje i 2020. Den nåværende avtalen som Nasjonalbiblioteket har med Bokbasen om produksjon av katalogposter løper ut i 2020 og kan ikke forlenges. Vi antar at det kommer et nytt anbud fra Nasjonalbiblioteket, men vi vet ikke hvordan det eventuelt vil utformes.

Det vi vet, er at det kommer til å komme endringer i metadatalandskapet for norske bibliotek.   

I Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 står det at Nasjonalbiblioteket skal etablere en nasjonal metadatabrønn. Vi kunne ikke ha vært gladere. Vi mener at en metadatabrønn er den mest fornuftige måten å dele metadata til både bibliotek og tjenesteutviklere, og spilte nettopp dette inn til regjeringen i mars i år. Vi vil gjøre alt vi kan for at overgangen fra dagens distribuerte løsning til fremtidens metadatabrønnløsning skjer så smidig som mulig for alle bibliotek. 

Ellers kommer vi til å fortsette å kjempe for at bibliotek og tjenesteutviklere får tilgang til gode metadata. Vi kommer til å kjempe for at metadata blir bedre utnyttet i formidlingstjenester. Og vi kommer til å kjempe for at bibliotekfaglig kompetanse om metadata ikke blir forkastet i fremtidens bibliotek. Vi satser på å holde dere orientert om fremgangen vår, og mer, her i Bibbinytt.

Takk for i år ‒ vi sees i 2020!

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *