Kunnskapsorganisering med nye kommuner og fylker

Atlas og bøker om steder

119 kommuner har blitt til 47 nye, og 19 fylker har blitt til 11. Hvilke konsekvenser har dette for Norsk WebDewey og for Bibbi-emner? Og hvordan kan endringene og mappingene mellom disse to systemene representeres i den semantiske veven?

Året som var og året som kommer

For nesten akkurat ett år siden startet Elise Conradi å jobbe i Biblioteksentralen. Her summerer hun opp inntrykkene fra det første året hos oss. Den 2. januar 2019 tiltrådte jeg stillingen som leder for Bibliotekfaglig avdeling ved Biblioteksentralen. Overgangen fra mer enn åtte år med prosjektarbeid innen kunnskapsorganiseringsutvikling ved Nasjonalbiblioteket var stor. Det var helt […]

Den redaksjonelle arbeidsgangen i Deweys desimalklassifikasjon

deweyklassifiserte bøker på hylle

Hva skal til for å få et nytt emne inn i Deweys desimalklassifikasjon? Første utgave av Deweys desimalklassifikasjon var en liten flis av en håndbok på 42 sider. Den kom ut i 1876 og inkluderte rundt 1000 klasser og 2500 registertermer. I løpet av de siste 140 årene har systemet beholdt sine 10 hovedkategorier, men […]

Kunstig intelligens og kunnskapsorganisering

På onsdag var nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i Stanford og åpnet Fantastic Futures, den andre årlige internasjonale konferansen om kunstig intelligens for bibliotek, arkiv og museer. Stiller AI nye krav til verdiene våre? Og trenger vi fortsatt bibliotekarer som jobber med kunnskapsorganisering? Jeg hadde gleden av å være til stede under den første konferansen i […]