Den redaksjonelle arbeidsgangen i Deweys desimalklassifikasjon

Hva skal til for å få et nytt emne inn i Deweys desimalklassifikasjon?

Første utgave av Deweys desimalklassifikasjon var en liten flis av en håndbok på 42 sider. Den kom ut i 1876 og inkluderte rundt 1000 klasser og 2500 registertermer. I løpet av de siste 140 årene har systemet beholdt sine 10 hovedkategorier, men ellers gradvis vokst for å få plass til nye emner og kunnskap. I dag består Norsk WebDewey av ca. 70000 hovedklasser, 11000 hjelpetabellklasser og 135000 registertermer. I høst kom det flere nye numre inn, blant annet for podkasting (791.46) og pickleball (796.348). I denne artikkelen skal jeg forsøke å belyse arbeidsgangen i hvordan nye emner blir lagt til i Dewey.

Deweyredaksjonen blir gjort oppmerksomme på behovet 

Deweyredaksjonen ved OCLC består av to redaktører på heltid og to konsulenter på deltid. Det første steget i arbeidsgangen er at disse blir gjort oppmerksomme på at det finnes et behov for endring. Dette skjer som regel ved at en klassifikator henvender seg til redaksjonen og melder fra om behovet. Henvendelsen kan forekomme direkte til redaksjonen, eller den kan sendes via deweyredaksjonen i et av landene med en deweyoversettelse. I Norge er det Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for den norske oversettelsen. Henvendelser kan også sendes via deweybrukergrupper, som European Dewey Users Group (EDUG) og UK DDC User Forum.

I tilfellet med emnet «pickleball» var det en klassifikator ved Library of Congress som meldte fra til deweyredaksjonen om en økning i antall ressurser om dette relativt nye ballspillet som har tatt pensjonister i USA med storm. I tilfellet «podkasting» var det redaktørene selv som oppdaget at mange ressurser om podkasting var blitt klassifisert under teknologi i mangel på numre om podkasting som en form for underholdning.

Redaksjonen foreslår nytt nummer eller endring av eksisterende numre

Når redaktørene først er gjort oppmerksomme på behovet, begynner arbeidet med å finne en løsning. Dette innebærer en kartlegging av litteraturbelegget for emnene i WorldCat (22 verk om pickleball og hele 6 878 om podkasting) og en nærmere analyse av emnet. Sistnevnte innebærer ofte et samarbeid med fageksperter. Dan Michael Heggø (ved Realfagsbiblioteket og Biblioteksentralen) var for eksempel med og bidro med sin ekspertise innen mekanikk og kvantefysikk tidligere i år.

Redaksjonen skriver deretter et forslag om endring (kalt «exhibit») som sendes til Editorial Policy Committee (EPC) for godkjenning. Forslagene er åpent tilgjengelig for alle, og redaktørene tar gjerne i mot kommentarer og tilbakemeldinger fra publikum i forkant av EPC-møtene.     

Editorial Policy Committee (EPC)

EPC er en gruppe bestående av ti internasjonale medlemmer med faglig ekspertise i Deweys desimalklassifikasjon. Medlemmene utnevnes av ulike bibliotekfaglige eller dewey-spesifikke organisasjoner (ALA, OCLC, EDUG, UK DDC User Forum) til tre års verv om gangen (i maks 12 år). I 2018 ble jeg utnevnt av EDUG til å være deres representant i EPC.

EPC har to møter i året. På våren avholdes møtet virtuelt, mens vi møtes fysisk i USA på et to-dagers møte hver høst (annet hvert år på Library of Congress og annet hvert år hos OCLC i Dublin, Ohio). På møtene går vi gjennom alle forslagene til endringer fra redaktørene, diskuterer disse og stemmer over om de skal vedtas eller ikke.

Det nye nummeret for «pickleball» ble enstemmig vedtatt i høst. Jeg var en av flere medlemmer som avstod fra å stemme på forslaget til nytt nummer for «podkasting». Forslaget ble godkjent, men vi som avstod presiserte at mer arbeid må gjøres fremover for å modernisere behandlingen av alle emnene i 791.4-hierarkiet (film, radio, fjernsyn og podkasting).  

Oppdatering i WebDewey

Det tar som regel ikke lang tid etter EPC-møtene før godkjente endringer blir lagt til i WebDewey. Deretter varierer det fra land til land hvor fort endringene blir oversatte og publisert. I Norge gikk det veldig kort tid fra EPC godkjente de nye numrene for «pickleball» og «podkasting» til disse kunne tas i bruk i Norsk WebDewey.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *