Dugnadstiltak i ekstraordinære tider

Korona-viruset har snudd opp ned på verden. For bibliotekfaglig avdeling ved Biblioteksentralen har dette betydd at vi raskt har måttet endre hvordan vi jobber. Samtidig har vi innført tiltak som kan være til ekstra hjelp til bibliotek når vi kommer gjennom denne krisen.

Arbeidsforhold før og under korona

Til vanlig sitter vi i et åpent landskap i fjerde etasje i Bibliotekenes Hus hvor vi katalogiserer samtlige bøker som bibliotek har kjøpt i nettbutikken vår. Dette innebærer at vi tar 2‒3 turer ned til lageret vårt hver dag, hvor vi fyller tralla vår med nye bøker direkte fra distribusjonssentralene. På en typisk dag katalogiserer vi rundt 70 titler, hvorav halvparten er norske utgivelser og resten er utenlandske utgivelser.  

Den 11. mars besluttet Biblioteksentralen å innføre tiltak for å hindre spredning av COVID-19. Vi opprettholder drift så godt som mulig, men etter strenge forholdsregler. Lageret vårt er i drift og vi mottar alle forlagenes nye utgivelser. Et eksemplar av hver bok blir fremdeles levert til fjerde etasje for katalogisering. 

I fjerde etasje er det imidlertid nesten helt tomt for folk. Nesten hele bibliotekfaglig avdeling har innført hjemmekontor, mens to til tre fremdeles kommer syklende, kjørende eller gående til jobb hver morgen. Disse starter dagen nå med å skanne inn forside, bakside, tittelblad, kolofon, første side og siste side med paginering for hver bok på tralle. Filene sendes deretter på e-post til katalogisatorene som sitter hjemme. De som er på huset, fortsetter dagen med katalogisering og med kvalitetssikring av hjemmearbeidet. De som sitter hjemme katalogiserer e- og e-lydbøker, samt papirbøker basert på de skannede sidene de har fått sendt til seg. Vi har foreløpig klart å holde produksjonen av katalogposter à jour.

Tiltak for bibliotek

Den 16. mars meldte Nasjonalbiblioteket om en midlertidig stans i produksjonen av fullstendige poster på grunn av korona-utbruddet. Vi skjønte at vi, i kraft av å være bokhandel, plutselig var den eneste metadataleverandøren for folke- og skolebibliotek med tilgang til papirbøker i denne perioden. Videre forstod vi at vi var i stand til å kunne bistå med hjelp. Vi tok derfor kontakt med Nasjonalbiblioteket og tilbød å sende daglige filer med MARC21-poster knyttet til katalogiseringen vår av norske utgivelser, fram til normal drift kunne opprettes igjen. Dette takket Nasjonalbiblioteket ja til, og 26. mars begynte vi å sende filer med katalogdata fra og med 16. mars til Bokbasen, slik at de kan bruke disse som kilde for egen katalogisering av papirbøker.   

Det har vært inspirerende å se hvor raskt bibliotek har mobilisert i disse tider. Vi har stor tro på et enda sterkere bibliotekvesen på den andre siden av denne krisen. Sammen må vi gjøre det vi kan for å hjelpe hverandre. Vårt lille bidrag her innebærer at alle bibliotek, uavhengig av metadataleverandør, skal slippe å ha et stort etterslep på metadata når dørene åpner igjen. 

Kanskje samarbeidet også kan peke på noen av mulighetene som finnes når Nasjonalbiblioteket nå skal lage en ny modell for metadataleveranse? Vi kommer tilbake med noen tanker om dette etter påske. 

Ta godt vare på hverandre så lenge!

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *