Engelsk på frammarsj i bibliotekene

I løpet av 1. kvartal 2017 katalogiserte og klassifiserte Biblioteksentralen for første gang flere engelske titler enn norske.

I Biblioteksentralen katalogiserer og klassifiserer vi alle medier vi selger til folke- og skolebibliotek. Vi er samtidig den største medieleverandøren til disse bibliotekene. Våre tall over hva vi katalogiser, speiler dermed bibliotekenes samlinger og endringer i bestanden i stor grad. Den viktigste utviklingen vi ser når vi sammenligner tall for 1. kvartal fra de siste tre årene, er en stor økning av engelske titler.

Seksti prosent engelsk

I årets tre første måneder katalogiserte vi 4 407 titler. Av disse var 2 611 på engelsk. Det vil si at nesten 60 prosent av alt vi katalogiserte var på engelsk. Det er, så langt vi har funnet ut, første gang i Biblioteksentralens historie at vi har katalogisert flere engelske enn norske titler. Utviklingen med en stadig større andel engelske titler har dog pågått i flere år. Til sammenligning var 46,5 prosent av alle katalogiserte titler på engelsk i 1. kvartal 2016, og 40,5 prosent i 2015.

Det engelske går ikke på bekostning av antall norske titler. Men på grunn av en økning i antall utenlandske katalogiserte titler, er det en prosentvis nedgang i det norske materialet.

Andel engelske titler av den totale mengden katalogiserte titler 1. kvartal i 2015, 2016 og 2017.
Andel engelske titler av den totale mengden katalogiserte titler 1. kvartal i 2015, 2016 og 2017.

Mest for barn og ungdom

Blant de engelske bøkene som katalogiseres, finner vi langt mer enn kjente forfatternavn og store bestselgere. Skjønnlitteratur for barn og ungdom utgjør om lag 41 prosent av de engelske titlene så langt i 2017, mens fag for samme målgruppe står for 17,5 prosent. Engelske titler for voksne utgjør 41 prosent, fordelt likt mellom fag og skjønnlitteratur.

Engelske boktitler fordelt etter sjanger og målgruppe i 1. kvartal 2017.
Engelske boktitler fordelt etter sjanger og målgruppe i 1. kvartal 2017.

Bredden er et gode for hele befolkningen

Det er viktig å understreke forskjellen på solgte eksemplarer og katalogiserte titler. Vi selger kanskje bare ett eller to eksemplarer av en engelsk bok som ikke er en bestselger, mens antallet for en tilsvarende norsk bok vil være høyere. Det engelske innholdet i samlingen på et lokalt bibliotek øker med andre ord ikke like dramatisk som våre tall.

Samlet sett er det likevel grunn til å tro at biblioteksamlingene er i ferd med å bli mer internasjonale og at bibliotekene har større bredde enn tidligere når det gjelder bøker på engelsk. Siden fjernlån er noe de aller fleste bibliotek i Norge støtter opp under, kommer denne bredden hele befolkningen til gode.

Oversikt over katalogposter, 1. kvartal 2017

Medietyper og målgruppe

Fagbøker Barn: 521

Fagbøker Voksen: 1 129

Skjønnlitterære bøker Barn: 1 262

Skjønnlitterære bøker Voksen: 997

Andre medier Barn: 120

Andre medier Voksen: 378

Språk

Engelsk: 2 611

Norsk: 1 730

Samisk: 26

Andre språk: 73

Enkelte titler har flere språk.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *