Kunnskapsorganisering med nye kommuner og fylker

119 kommuner har blitt til 47 nye, og 19 fylker har blitt til 11. Hvilke konsekvenser har dette for Norsk WebDewey og for Bibbi-emner? Og hvordan kan endringene og mappingene mellom disse to systemene representeres i den semantiske veven?

Nasjonalbibliotekets arbeid med endringer i Dewey og registertermer

Det er WebDewey-redaksjonen i Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for Dewey i Norge, og som derfor har gjort arbeidet med å få på plass de nødvendige endringene i forbindelse med kommune- og fylkessammenslåingene.

Den norske Dewey-utgaven er en del av Dewey-systemet, hvor amerikanske OCLC eier rettighetene. Dette betyr at Norge må følge felles regler for endringer, men det betyr også at Dewey-redaksjonen i Nasjonalbiblioteket har fått mye og god bistand fra den amerikanske Dewey-redaksjonen. OCLC var behjelpelige med prosedyrer og sjekklister og kvalitetssikret Nasjonalbibliotekets forslag. Det var også en stor fordel at de første fem kommunesammenslåingene og den første fylkessammenslåingen kom allerede i 2018, og det var dermed god tid til å forberede seg.

Kommuner

Den norske kommuneinndelingen finnes bare i den norske Dewey-utgaven, andre lands Dewey-utgaver har naturlig nok ikke behov for denne fininndelingen av norske forhold. I forbindelse med kommunesammenslåingene ble det ikke opprettet helt nye deweynumre. Nummeret til en av de opprinnelige kommunene ble gjenbrukt etter folketall, areal eller litteraturbelegg. For eksempel er nummeret for nye Asker kommune (H2–482241) gjenbruk av nummeret for opprinnelige Asker kommune, da Asker er større enn Hurum og Røyken. Den nye kommunen Bjørnafjorden (H2–483626), som er en sammenslåing av Os (H2–483626) og Fusa (H2–483635) har på samme måte overtatt Os sitt gamle nummer, da det var den største kommunen.

I Norsk WebDewey kan du fortsatt søke på gamle kommunenavn og numre, for eksempel Røyken og Hurum, siden disse er beholdt som registertermer. I tillegg blir du henvist til historikknoter som forteller hvilke endringer som er gjort.

Fylker

De sammenslåtte fylkenes numre er også basert på folketall, areal og litteraturbelegg. Eksempel: Trøndelag (H2–4841). Sør-Trøndelag var størst, og dermed har H2–4841 blir nummeret for det nye fylket som er slått sammen av Sør-(H2–4841) og Nord-Trøndelag (H2–4842). De gamle fylkesnumrene er beholdt, siden disse er overordnet klasse for alle kommunene i området. Disse numrene kan fortsatt brukes for bøker som dekker for eksempel Nord-Trøndelag som et geografisk område.

En konsekvens av sammenslåingene er at numrene for de nye regionene ikke er overordnet alle kommunene i regionen. Disse er fremdeles fordelt i hierarkiene til de tidligere fylkene.

WebDewey-redaksjonen har i tillegg endret alle bygde numre med registertermer som inneholder nye kommune- eller fylkesnavn.

Endring i Bibbi-emner

Bibbi-emner består av emneord i streng, og samtlige er mappet til Dewey. Når Nasjonalbiblioteket ble ferdige med oppdateringene for sammenslåingene i WebDewey, ble alle Bibbi-emnestrenger for kommuner og fylker oppdatert med nye deweynumre. Poster som er katalogisert i 2020 har fått de nye deweynumrene.

Kommuner

For norske kommuner legger vi kommunenavnet først i strengen, deretter stedet i kommunen.

Eksempel:
Asker – Høn = 948.2241.

Når kommunene nå har slått seg sammen, har vi endret strengene slik at det gamle kommunenavnet kommer som et underemne til den nye kommunen.

Eksempler:
Asker beholder navnet sitt, og deweynummeret er det samme som for gamle Asker kommune (948.2241). Vi legger da de gamle kommunenavnene som underemner til Asker:

Asker – Hurum – Historie = 948.2241
Asker – Røyken – Historie = 948.2241

Lillestrøm er en helt ny kommune. Kommunen har fått samme deweynummer som gamle Skedsmo kommune (948.2227). Vi oppretter da Lillestrøm på deweynummeret 948.2227, og legger de gamle kommunenavnene som underemner:

Lillestrøm – Skedsmo – Historie = 948.2227
Lillestrøm – Sørum – Historie = 948.2227
Lillestrøm – Fet – Historie = 948.2227

Fylker

Det er opprettet nye emnestrenger for de nye fylkene. Samtidig beholdes emnestrengene for de gamle fylkene som områder. Dersom boka handler om området som utgjør det gamle fylket, brukes emnet for dette området.

Eksempel:
Troms og Finnmark er opprettet som et nytt fylke:
Troms og Finnmark = 948.45

Men samtidig beholdes også strengene for hvert område:
Troms – Historie = 948.45
Finnmark – Historie = 948.46

Bibbi-emner i Norsk WebDewey

Alle Bibbi-emnene med de nye kommunene er oppdatert og synlige i Norsk WebDewey. I tillegg til at vi viser det nye deweynummeret for den nye kommunen, har vi også beholdt nummeret for den gamle kommunen som et DDK5-nummer. Da er det mulig å se hvilket nummer dette området hadde før. Vi håper dette er til god hjelp for bibliotek som skal omklassifisere.

Eksempel:
Lillestrøm – Fet – Historie                   DDK5: 948.2223    WebDewey: 948.2227
Lillestrøm – Skedsmo – Historie       DDK5: 948.2227   WebDewey: 948.2227
Lillestrøm – Sørum – Historie            DDK5: 948.2228   WebDewey: 948.2227

Bibbi-emnene og Dewey-mappingene i Skosmos

De oppdaterte geografiske emnestrengene og Dewey-mappingene er også åpent tilgjengelig i Skosmos, der vi eksperimenterer med en mer semantisk beskrivelse av Bibbi-autoritetene.

I emnestrengene ligger det i dag mye implisitt informasjon, som ikke kan utnyttes av systemer og heller ikke alltid av ikke-ekspertbrukere. Strengen «Lillestrøm – Skedsmo – Historie» inneholder for eksempel tre ledd, men består egentlig bare av to entiteter: «Lillestrøm – Skedsmo» (Skedsmo, tidligere kommune, erstattet av Lillestrøm) og «Historie» (form/sjanger). Dette jobber vi med å få uttrykt gjennom eksplisitte relasjoner, slik at et system kan velge om strengen skal presenteres som en klassisk emnestreng med tre ledd, eller som to entiteter. I sluttbrukertjenester tror vi det siste ofte vil kunne være mer brukervennlig.

Vi ser også på muligheten for å etablere mappinger til Wikidata for stedsentitetene, siden dette vil muliggjøre at tjenester kan hente ut geografiske koordinater og andre strukturerte data derfra. Wikidata har dessuten mappinger til en hel rekke andre autoritetsregistre, noe som kan utnyttes i for eksempel søkeutvidelse.

Figuren under viser en skisse av hva vi jobber mot. Vi kommer til å skrive mer utdypende om dette arbeidet senere når vi har kommet litt lenger.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *