Norges største leverandør av metadata til folkebibliotek

Høy kvalitet og stor bredde, nøytrale omtaler, presise emneord og metadata til utenlandske bøker er trolig hovedårsakene til at over 80 prosent av norske folkebibliotek abonnerer på BIBBI Katalogdata.

I dag abonnerer 357 kommuner på BIBBI Katalogdata. Målt i prosent vil det si at 83 prosent av alle norske folkebibliotek bruker metadata fra Biblioteksentralen. 250 av 330 videregående skoler har også et abonnement. I tillegg kommer alle grunnskolene som har fri bruk av BIBBI-data gjennom folkebibliotekenes abonnement. Alle disse bibliotekene får i år tilgang til om lag 14.000 nye katalogposter.*

De høye tallene gjenspeiles i en undersøkelse gjennomført av Nasjonalbiblioteket i perioden 3.–12. mai i år om bruken av metadata fra Biblioteksentralen og Bokbasen i norske folkebibliotek. 253 folkebibliotek har besvart undersøkelsen. Av disse svarer 80,6 prosent at de bruker metadata fra Biblioteksentralen, mens 32,4 prosent bruker metadata fra Bokbasen. Noen bibliotek bruker med andre ord data fra begge, men Biblioteksentralens er klart mest i bruk.

Tilbakemeldinger vi selv har fått fra kundene våre og responsen i Nasjonalbibliotekets undersøkelse peker blant annet på fire gode grunner til at så mange bibliotek abonnerer på metadataene våre:

1. Kvaliteten og bredden på dataene

Det er viktig å være systematisk, nøyaktig og faglig sterk når man produserer metadata, og vi legger stor vekt på høy bibliotekfaglig kvalitet. Det gjør kundene våre også. Bedre kvalitet, lettvinte og velkjente rutiner for mottak av metadata og tilgang til metadata for utenlandske bøker trekkes fram som hovedgrunner til å abonnere på metadata fra Biblioteksentralen av bibliotekene selv i Nasjonalbibliotekets undersøkelse. Biblioteksentralens data skåret også best på kvalitet i Nasjonalbibliotekets egen vurdering da leveranser av metadata var på anbud.

Kvalitet handler også om mengden eller bredden av metadata som produseres på hver tittel. I tillegg til tittel, forfatter, ISBN og Dewey-nummer, setter vi på en mengde andre data. Vi setter for eksempel på målgruppe, emneord, sjanger, omtale, serienavn, pris og novelle- og eventyranalytter, for å nevne noe. På denne måten får publikum bred og allsidig hjelp til å oppdage både ny og gammel litteratur, og bibliotekene får tilgang til innholdsrike metadata som kan brukes i bibliotekkatalogen og andre formidlingstjenester.

2. Presise emneord

Tilbakemeldinger fra kunder forteller oss at særlig emneordene våre er viktige for dem, og at svært mange bibliotek har brukt vårt emneordsystem i en årrekke. Det bekreftes også i Nasjonalbibliotekets undersøkelse: Hele 90 prosent av bibliotekene sier at de ikke endrer på emneordene de får fra BS.

En biblioteksamling er et resultat av mange års samlingsutvikling. Det stiller store krav til presisjon og detaljrikdom i emneordene over tid. Når man har tretti bøker om hunder, er det fint å vite hvor mange som faktisk handler om golden retrievere. Biblioteksentralen startet med emneord allerede på 1960-tallet. I dag har vi over 42.000 emneord, og vi oppretter nye emner hver uke.

3. Nøytrale og bibliotektilpassede omtaler

Biblioteksentralen lager omtaler til alle norske og utenlandske bøker vi tilbyr gjennom BS-katalogen og alle kulturfondbøker. Disse følger også katalogpostene våre og blir en del av bibliotekkatalogene rundt om. Omtalene våre bygger på informasjon og tekster fra forlagene. Disse kjenner bøkene godt og vet hva som utmerker dem og som treffer publikum. Men vi går gjennom forlagenes omtaler før vi sender dem til bibliotekkatalogene. Biblioteksentralen er eid av norske kommuner og er derfor en nøytral og upartisk leverandør i forhold til de enkelte forlagene. Vi legger til relevante opplysninger og luker for eksempel bort sterke superlativer. Vi forsøker også å gi omtalene om lag samme lengde.

4. Metadata til utenlandske bøker

Over halvparten av bibliotekene i Nasjonalbibliotekets undersøkelse svarer at de abonnerer på BIBBI-data fordi de får tilgang til metadata på utenlandske bøker samtidig. Ingen norsk leverandør kan lage metadata til alle utenlandske titler, men siden svært mange bibliotek bestiller bøkene sine hos oss, kan vi lage metadata på de utenlandske titlene som norske folke- og skolebibliotek faktisk har i samlingene sine. I år regner vi med å lage katalogdata til 6–7.000 utenlandske titler, først og fremst engelske, men du finner også katalogdata til bl.a. svenske, danske, tyske, spanske og franske medier. På dette feltet er tilbudet vårt unikt, selv om det fins andre firma som selger metadata på engelske titler i mindre målestokk.

Les også: Engelsk på frammarsj i bibliotekene

Biblioteksentralens data er også unike i norsk sammenheng fordi vi katalogiserer alle medier på den samme bibliotekfaglig kvalitetssikrede måten, om det er snakk om engelske eller norske, fjorårets eller årets bøker, filmer, musikk eller e-medier. Dermed blir bibliotekkatalogen helhetlig og konsekvent over tid. Våre data er med andre ord en garantist for et godt og avansert søk på tvers av medietyper og bibliotekkataloger. Det siste er spesielt viktig i ei tid der samarbeid over kommunegrensene er mer aktuelt enn noensinne.

* Tall på BIBBI-abonnenter er per september 2017. Ifølge snl.no er det i alt 428 kommuner i Norge. En oversikt over offentlige videregående skoler finner du på Utdanningsdirektoratets sider.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *