Om Bibbinytt

Bibliotekfaglig avdeling i Biblioteksentralen kan metadata!

Siden 1958 har vi levert metadata til folke- og skolebibliotek i hele landet. Først som katalogkort og etter hvert, som de første i Norge, som maskinlesbare poster. I seksti år har vi vært tett på utviklingen av nye formater for utveksling av metadata og har tilpasset produksjonen vår etter de nyeste standardene og reglene. 

Landskapet for metadata til norske bibliotek står nå overfor store endringer. Det gjelder i særlig grad for hvordan bibliotekene vil motta metadata og hvilke data de vil få tilgang til. Det gjelder også for hvordan tjenesteleverandører til bibliotek vil få tilgang til både tradisjonelle og nye typer metadata som grunnlag for å utvikle gode tjenester. I Norge ‒ og resten av verden ‒ hersker det usikkerhet rundt hvilke standarder og datamodeller som vil gjelde framover. Vi følger nøye med. 

I denne bloggen ønsker vi å dele betraktninger og erfaringer rundt utviklingen av metadata lokalt og internasjonalt. Og diskutere tanker rundt egen praksis i dette nye landskapet.      

I skrivende stund er vi en avdeling med til sammen 85 års erfaring med katalogisering, 30 års erfaring med litteraturformidling og 22 års erfaring med IT-arbeid knyttet til bibliografiske data. Vi liker ulike typer bøker, tv-serier og filmer og har ulik smak når det gjelder musikk og interesser. Vi kan ha heftige diskusjoner rundt katalogiseringsregler og ulike syn på hva som er viktigst med metadata. Det som forener oss er en enorm kjærlighet til bibliotek og en usvikelig tro på at gode metadata bidrar til bedre bibliotektjenester.

Kontakt redaksjonen

Blogg om metadata Elise Conradi

Elise Conradi
995 76 373

Skriv til oss